Copyright

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot nu en het logo van Kubra Arts waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Kubra Arts. Kubra Arts behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Kubra Arts. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kubra Arts is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden tegen vergoeding aan derden. Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van Kubra Arts, rusten de rechten daarop ook bij Kubra Arts. Kubra Arts heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Kubra Arts, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden. Kubra Arts heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.